Dela se izvajajo tudi na Dobravici in v Grobljah

Zaključeno