Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2017 do 2021)
  • predsednica OVK Barbka Močivnik Škedelj
  • namestnica predsednice OVK Mateja Jordan
  • članica OVK Slavka Vide
  • član OVK Pavel Hrovat
  • član OVK Uroša Vide
  • namestnik člana Vinko Stopar
  • namestnik člana Kamenko Sofrić
  • namestnik člana Dominka Kušljan