Gradnja odvodnega kanala v naselju Šmarje se zaključuje

Zaključeno